PRIVACY VERKLARING & COOKIEBELEID

Download hier de Pricacy Verklaring

Chef Lars, gevestigd aan Sint Antoniusstraat 85, 5144 AC Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Daarnaast maakt Chef Lars gebruik van cookies om de functionaliteit en effectiviteit te optimaliseren.

Chef Lars respecteert te allen tijde de privacy van bezoekers van de website en zorgt ervoor dat verstrekte gegevens vertrouwelijk en voldoende beveiligd wordt behandeld. Daarnaast voldoet Chef Lars aan de eisen die de AVG wetgeving stelt.

 

Persoonsgegevens die Chef Lars verzamelt

Chef Lars verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt of wil maken van een dienst en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Chef Lars verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Chef Lars verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Chef Lars persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens bij Chef Lars is nodig voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Volgens de AVG Wetgeving dient er ook een grondslag te worden toegekend aan deze doelen. Bij Chef Lars worden deze gegevens met grondslag toestemming, wettelijke verplichting en uitvoering van een overeenkomst verzamelt. Oftewel, jij geeft zelf actief toestemming op het moment dat je jouw gegevens met ons deelt en daarnaast zijn deze van belang om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst (jou van mijn producten en diensten te kunnen voorzien). Ook ben ik wettelijk verplicht bepaalde gegevens in mijn financiële administratie op te nemen en te bewaren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Chef Lars neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Chef Lars bewaart de persoonsgegevens die jij via het contact- of bestelformulier hebt gedeeld niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Chef Lars hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam, email en telefoonnummer – bewaartermijn van 2 jaar
 • Adresgegevens             – tot na afloop van overeenkomst
 • Financiële gegevens – bewaartermijn van 7 jaar
 • Cookies                                    – bewaartermijn van 2 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Chef Lars verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Chef Lars blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Chef Lars gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Chef Lars en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bezit in een computerbestand naar jou of een ander (door jou genoemde organisatie) te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@cheflars.nl. Chef Lars zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Chef Lars wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Chef Lars neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

https://www.cheflars.nl

Sint Antoniusstraat 85, 5144 AC Waalwijk

info@cheflars.nl

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.